Naujienos

SKELBIAMA ATRANKA Į MOKINIŲ (AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKAS) STAŽUOTĘ PORTUGALIJOJE

2024-02-26

Skelbiama atranka į mokinių stažuotę pagal Erasmus+ programos projektą ,,Žaliosios kompetencijos Energetikos sektoriaus pameistrystėje – trokštamos, bet dar neatrastos galimybės“ (Nr. 2023-1-LT01-KA122-VET-000129209).
Projekto dalyviai, besimokantys Energetikos srities programos (automatinių sistemų mechatronikas) vyks į trijų savaičių stažuotę Portugalijoje (Marinha Grande).   
Preliminari 20 dienų stažuotės data:
Portugalija (Marinha Grande) – preliminari data: 2024 m. gegužės mėn. - vyksta 6 asmenys.  
Dalyvių atrankos kriterijai:
1.1.Atrankoje gali dalyvauti ir gali būti atrinkti tik tų specialybių mokiniai, kuriems yra skirtas atitinkamas projektas;
1.2.Siektina, kad mokinių anglų (arba vokiečių - priklausomai nuo šalies, kurioje planuojamas mobilumas) kalbos žinios būtų ne žemesnės nei B1 lygio;
1.3.Mokinys turi būti įgijęs pakankamai profesinių žinių ir įgūdžių, kad galėtų tinkamai atlikti praktiką;
1.4. Mokinys turi pasižymėti geru elgesiu ir lankomumu, mokinio atžvilgiu neturi būti nusiskundimų iš mokyklos darbuotojų, patenkinamas lankomumas, pageidautinas aktyvumas mokyklos veikloje;
1.5. Mokinys turėtų būti motyvuotas tobulinti savo profesinius įgūdžius stažuotės metu;
1.6. Mokinys turi būti pilnametis (išskyrus atvejus, kai  projekto partneriai neprieštarauja dėl nepilnamečių dalyvavimo);
1.7. Pirmenybė teikiama Ukrainos karo pabėgėliams ir/ar mobilumuose nedalyvavusiems anksčiau.
 
Mokiniai, norintys dalyvauti projekte, turi pateikti užpildytą dalyvio anketą ir gyvenimo aprašymą (CV) (anglų kalba, Europass forma) iki š. m. kovo 5 d. (imtinai) elektroniniu paštu projektai@vpm.lt. Visi atrinkti mokiniai privalės atlikti anglų kalbos testą OLS sistemoje.
Atrankos komisijos posėdis planuojamas 2024 metų kovo 8 d. (data gali keistis). Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai.
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į projektų vadovę Jurgitą Mikutavičienę elektroniniu paštu projektai@vpm.lt.