Naujienos

SKELBIAMA ATRANKA Į MOKINIŲ (AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKAS) STAŽUOTĘ

2023-10-12

Erasmus+ projektas Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-000071178

,,Skaitmenizacija pameistrystėje - iššūkis ar galimybė

mokymosi procese?“

 
Skelbiama atranka į mokinių stažuotę pagal Erasmus+ programos projektą ,,Skaitmenizacija pameistrystėje - iššūkis ar galimybė mokymosi procese?“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-000071178).
Projekto dalyviai, besimokantys Energetikos srities programos (automatinių sistemų mechatronikas) vyks į trijų savaičių stažuotę Latvijoje (Liepoja).   
 
Preliminari 20 dienų stažuotės data:
 
Latvija (Liepoja) – preliminari data: 2023 m. lapkričio pab.–gruodžio mėn. pradžia– vyksta 5 asmenys.  
Dalyvių atrankos kriterijai:
1.1.Atrankoje gali dalyvauti ir gali būti atrinkti tik tų specialybių mokiniai, kuriems yra skirtas atitinkamas projektas;
1.2.Siektina, kad mokinių anglų (arba vokiečių - priklausomai nuo šalies, kurioje planuojamas mobilumas) kalbos žinios būtų ne žemesnės nei B1 lygio;
1.3.Mokinys turi būti įgijęs pakankamai profesinių žinių ir įgūdžių, kad galėtų tinkamai atlikti praktiką;
1.4. Mokinys turi pasižymėti geru elgesiu ir lankomumu, mokinio atžvilgiu neturi būti nusiskundimų iš mokyklos darbuotojų, patenkinamas lankomumas, pageidautinas aktyvumas mokyklos veikloje;
1.5.Mokinys turėtų būti motyvuotas tobulinti savo profesinius įgūdžius stažuotės metu;
1.6.Mokinys turi būti pilnametis (išskyrus atvejus, kai  projekto partneriai neprieštarauja dėl nepilnamečių dalyvavimo).
 
Mokiniai, norintys dalyvauti projekte, turi pateikti užpildytą dalyvio anketą ir gyvenimo aprašymą (CV) (anglų kalba, Europass forma), asmens tapatybės kortelės kopiją iki š. m. spalio 17 d. (imtinai) elektroniniu paštu projektai@vpm.lt. Visi atrinkti mokiniai privalės atlikti anglų kalbos testą OLS sistemoje.
Atrankos komisijos posėdis planuojamas šių metų spalio 19 d. (data gali keistis). Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai.
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į projektų vadovę Jurgitą Mikutavičienę elektroniniu paštu projektai@vpm.lt.