Naujienos

Skelbiama atranka į mokinių stažuotę

2019-09-19

SKELBIAMA ATRANKA Į MOKINIŲ STAŽUOTĘ

 

Skelbiama atranka į mokinių stažuotę pagal Erasmus+ programos projektą „Pameistrystė -kelias į ekonomikos proveržį“ (Nr. 2019-1-LT01-KA102-060332).

Projekto dalyviai, besimokantys Energetikos srities programą (mechatronikos, elektrikos) vyks į trijų savaičių stažuotę į Vokietiją.  

Preliminari 20 dienų stažuotės data:

Vokietija (Leipzigas) - 2019 m. spalio 30 – lapkričio 18 d. – vyksta 10 asmenų.  

Dalyvių atrankos kriterijai:

1.1. Atrankoje gali dalyvauti mokiniai, besimokantys mechatronikos ir elektros specialybių dieninio arba pameistrystės forma.

1.2. Siektina, kad mokinių anglų (arba vokiečių - priklausomai nuo šalies, kurioje planuojamas mobilumas) kalbos žinios būtų ne žemesnės nei B1 lygio.

1.3. Mokinys turi būti įgijęs pakankamai profesinių kompetencijų, kad galėtų tinkamai atlikti praktiką.

1.4. Mokinys turi pasižymėti geru elgesiu ir lankomumu.

1.5. Mokinys turėtų būti motyvuotas tobulinti savo profesinius įgūdžius stažuotės metu.

1.6. Mokinys turi būti pilnametis (išskyrus atvejus, kai  projekto partneriai neprieštarauja dėl nepilnamečių dalyvavimo).

Mokiniai, norintys dalyvauti projekte, turi pateikti užpildytą dalyvio anketą ir gyvenimo aprašymą (anglų kalba, Europass forma), asmens tapatybės kortelės kopiją iki š. m. rugsėjo 27 d. elektroniniu paštu projektai@vpm.lt. Visi atrinkti mokiniai privalės atlikti anglų (arba vokiečių) kalbos testą OLS sistemoje.

Atrankos komisijos posėdis planuojamas šių metų spalio 3 d. Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į projektų vadovę Jurgitą Mikutavičienę elektroniniu paštu projektai@vpm.lt.