Naujienos

SKELBIAMA ATRANKA Į MOKINIŲ STAŽUOTĘ

2022-01-20

Erasmus+ projektas Nr. 2019-1-LT01-KA102-060332

„Pameistrystė - kelias į ekonomikos proveržį“

 

Skelbiama atranka į mokinių stažuotę pagal Erasmus+ programos projektą „Pameistrystė -kelias į ekonomikos proveržį“ (Nr. 2019-1-LT01-KA102-060332).
Projekto dalyviai, besimokantys Energetikos srities programą (automatinių sistemų mechatronikos) vyks į trijų savaičių stažuotę į Austriją.   
Preliminari 20 dienų stažuotės data:
Austrija (Viena) – preliminari data: 2022 m. vasario pab.–kovo mėn.– vyksta 5 asmenys.  
Dalyvių atrankos kriterijai:
1.1. Atrankoje gali dalyvauti mokiniai, besimokantys automatinių sistemų mechatronikos specialybės.
1.2. Siektina, kad mokinių anglų (arba vokiečių - priklausomai nuo šalies, kurioje planuojamas mobilumas) kalbos žinios būtų ne žemesnės nei B1 lygio.
1.3. Mokinys turi būti įgijęs pakankamai profesinių kompetencijų, kad galėtų tinkamai atlikti praktiką.
1.4. Mokinys turi pasižymėti geru elgesiu ir lankomumu.
1.5. Mokinys turėtų būti motyvuotas tobulinti savo profesinius įgūdžius stažuotės metu.
1.6. Mokinys turi būti pilnametis (išskyrus atvejus, kai  projekto partneriai neprieštarauja dėl nepilnamečių dalyvavimo).
Mokiniai, norintys dalyvauti projekte, turi pateikti užpildytą dalyvio anketą ir gyvenimo aprašymą (CV) (anglų kalba, Europass forma), asmens tapatybės kortelės kopiją iki š. m. sausio 31 d. (imtinai) elektroniniu paštu projektai@vpm.lt. Visi atrinkti mokiniai privalės atlikti anglų (arba vokiečių) kalbos testą OLS sistemoje.
Atrankos komisijos posėdis planuojamas šių metų vasario 3 d. (data gali keistis). Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai.
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į projektų vadovę Jurgitą Mikutavičienę elektroniniu paštu projektai@vpm.lt.