Naujienos

Skelbiama atranka į mokinių stažuotes pagal Erasmus+ programos projektą „Informacinių technologijų specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 2017-1-LT01- KA102-034848)

2019-04-18

Skelbiama atranka į mokinių stažuotę pagal Erasmus+ programos projektą „Informacinių technologijų specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 2017-1-LT01- KA102-034848).
Projekto dalyviai, besimokantys IT vyks į dviejų savaičių stažuotę į Latviją (Jelgavą).

14 dienų stažuotės data:
Latvija (Jelgava) - 2019 m. gegužės 7 d. – 2019 m. gegužės 21 d. 

Dalyvių atrankos kriterijai:
-Atrankoje gali dalyvauti ir gali būti atrinkti tik tų arba labai susijusių specialybių mokiniai, kuriems yra skirtas atitinkamas projektas;
-    Mokinių anglų/rusų kalbos žinios turi būti ne žemesnės nei B1 lygio. 
-    Mokinys turi būti įgijęs pakankamai profesinių žinių ir įgūdžių, kad galėtų tinkamai atlikti praktiką: mokinys mažiau nei prieš metus yra sėkmingai baigęs visą profesinio rengimo programą arba mokinys stažuotės metu bus sėkmingai pabaigęs ne mažiau nei pusę profesinio rengimo programos: profesiniam rengimui trunkant dvejus metus mokinys gali dalyvauti stažuotėje tik antraisiais mokymosi metais; profesiniam rengimui trunkant trumpiau nei dvejus metus, mokinys gali išvykti į stažuotę sėkmingai baigęs pirmąjį pusmetį profesinio rengimo programos;
-    Mokinys turi pasižymėti geru elgesiu, mokinio atžvilgiu neturi būti nusiskundimų iš mokyklos darbuotojų, patenkinamas lankomumas, pageidautinas aktyvumas mokyklos veikloje ir renginiuose;
-    Mokinys turėtų būti motyvuotas tobulinti savo profesinius įgūdžius stažuotės metu. Motyvacija įvertinama pagal profesijos mokytojo rekomendacijas dėl mokinio pažangumo ir/arba pagal mokinio pateiktą motyvacinį laišką ir/arba atrankos komisijos posėdžio metu atliktą motyvacinį pokalbį. 
-    Atrankos metu pirmenybė yra teikiama mokiniams, kurie dar nedalyvavo stažuotėse pagal Erasmus + programą.

Mokiniai, norintys dalyvauti projekte, turi pateikti užpildytą dalyvio anketą ir gyvenimo aprašymą (anglų kalba, Europass forma), asmens tapatybės kortelės kopiją iki š.m. balandžio 24 d. elektroniniu paštuprojektai@vpm.lt . Visi atrinkti mokiniai privalės atlikti anglų kalbos testą pagal OLS sistemą.
Atrankos komisijos posėdis planuojamas balandžio 26 d. Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai.
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į projektų vadovę Jurgitą Mikutavičienę elektroniniu paštuprojektai@vpm.lt .

Dalyvio anketa