Naujienos

Skelbiama atranka į mokinių stažuotes pagal Erasmus+ projektą Nr. 2017-1-LT01- KA102-034848 „Informacinių technologijų specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas“

2018-10-29

Skelbiama atranka į mokinių stažuotę pagal Erasmus+ programos projektą „Informacinių technologijų specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 2017-1-LT01- KA102-034848).
Projekto dalyviai, besimokantys IT srities programą vyks į trijų savaičių stažuotę į Jungtinę Karalystę ir/arba Portugaliją, bei besimokantys reklamos gamintojo specialybės į Austriją.
Preliminarios 20 dienų stažuočių datos:
Jungtinė Karalystė (Londonas) - 2019 m. sausio pabaigoje – vyksta 10 asm.
Austrija (Sankt Veitas) – 2018 m. lapkričio 13 d. – gruodžio 4 d. – vyksta 6 asm.
Portugalija (Braga) – 2018 m. lapkričio 25 d. – gruodžio 16 d. - vyksta 10 asm.
Dalyvių atrankos kriterijai:
-Atrankoje gali dalyvauti ir gali būti atrinkti tik tų arba labai susijųsių specialybių mokiniai, kuriems yra skirtas atitinkamas projektas;
-Mokinių anglų kalbos žinios turi būti ne žemesnės nei B1 lygio.
-Mokinys turi būti įgijęs pakankamai profesinių žinių ir įgūdžių, kad galėtų tinkamai atlikti praktiką: mokinys mažiau nei prieš metus yra sėkmingai baigęs visą profesinio rengimo programą arba mokinys stažuotės metu bus sėkmingai pabaigęs ne mažiau nei pusę profesinio rengimo programos: profesiniam rengimui trunkant dvejus metus mokinys gali dalyvauti stažuotėje tik antraisiais mokymosi metais; profesiniam rengimui trunkant trumpiau nei dvejus metus, mokinys gali išvykti į stažuotę sėkmingai baigęs pirmąjį pusmetį profesinio rengimo programos;
-Mokinys turi pasižymėti geru elgesiu, mokinio atžvilgiu neturi būti nusiskundimų iš mokyklos darbuotojų, patenkinamas lankomumas, pageidautinas aktyvumas mokyklos veikloje ir renginiuose;
-Mokinys turėtų būti motyvuotas tobulinti savo profesinius įgūdžius stažuotės metu. Motyvacija įvertinama pagal profesijos mokytojo rekomendacijas dėl mokinio pažangumo ir/arba pagal mokinio pateiktą motyvacinį laišką ir/arba atrankos komisijos posėdžio metu atliktą motyvacinį pokalbį.
-Atrankos metu pirmenybė yra teikiama mokiniams, kurie dar nedalyvavo stažuotėse pagal Erasmus + programą.
Mokiniai, norintys dalyvauti projekte, turi pateikti užpildytą dalyvio anketą ir gyvenimo aprašymą (anglų kalba, Europass forma), asmens tapatybės kortelės kopiją iki š.m. spalio 30 d. elektroniniu paštu projektai@vpm.lt . Visi atrinkti mokiniai privalės atlikti anglų kalbos testą pagal OLS sistemą.
Atrankos komisijos posėdis planuojamas spalio 31 d. (gali būti atidėtas lapkričio 4 d.). Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai.
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į projektų vadovę Jurgitą Mikutavičienę elektroniniu paštu projektai@vpm.lt .