Naujienos

SKELBIAMA ATRANKA Į PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DARBO STEBĖJIMO VIZITĄ LENKIJOJE

2023-12-21

Skelbiama atranka į profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų darbo stebėjimo vizitą pagal Erasmus+ programos projektą ,,Žaliosios kompetencijos Energetikos sektoriaus pameistrystėje – trokštamos, bet dar neatrastos galimybės“ (Nr. 2023-1-LT01-KA122-VET-000129209).

Projekto dalyviai, Energetikos srities profesijos mokytojai ir/arba administracijos darbuotojai, atsakingi už įstaigos strateginį planavimą vyks  į Lenkiją (Vroclovas) darbo stebėjimo vizitui.  

Preliminari 5 dienų darbo stebėjimo vizito data:

Lenkija (Vroclavas), preliminari data: 2023 m. kovo mėn. vidurys - 3 asmenys.

Dalyvių atrankos kriterijai:

1.1.Dalyvis turi būti tos arba glaudžiai susijusios srities mokytojas, kuriam skirtas atitinkamas projektas, arba administracijos darbuotojas, kuris prisideda prie įstaigos strateginių tikslų siekimo ir/arba atsakingas už strateginį planavimą;

1.2.Siektina, kad dalyvis – mokytojas būtų įgijęs pakankamai profesinių kompetencijų dalyvauti bet kokioje mobilumo formoje (darbuotojų mokymai, darbuotojų dėstymo/mokymo vizitai, darbuotojų mokymai darbo stebėjimo, praktikos forma ir pan.);

1.3.Siektina, kad dalyvis – mokytojas turėtų patirties pameistrystės organizavimo srityje, domėtųsi žaliųjų įgūdžių kompetencijų gamybos procesuose įgijimu;

1.4.Siektina, kad būtų geros anglų (arba vokiečių - priklausomai nuo šalies, kurioje planuojamas mobilumas) kalbos žinios (nemažiau B1 lygio);

1.5.Siektina, kad dalyvis būtų motyvuotas siekti aukštesnės pedagoginės kvalifikacijos ir dalyvauti rengiant įstaigos Tarptautiškumo strategiją (pagal poreikį), motyvuotas dalyvauti įstaigos kokybės gerinimo veiklose.   

 

Mokytojai ir/arba administracijos darbuotojai, norintys dalyvauti stebėjimo vizite, turi pateikti užpildytą dalyvio anketą ir gyvenimo aprašymą (anglų kalba, Europass forma) iki š. m. gruodžio 29 d. elektroniniu paštu projektai@vpm.lt.

Atrankos komisijos posėdis planuojamas 2024 metų sausio 8 d. (data gali keistis). Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į projektų vadovę Jurgitą Mikutavičienę elektroniniu paštu: projektai@vpm.lt.