Naujienos

SKELBIAMA ATRANKA Į PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DARBO STEBĖJIMO VIZITĄ VOKIETIJOJE

2023-02-02

Skelbiama atranka į profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų darbo stebėjimo vizitą pagal Erasmus+ programos projektą ,,Skaitmenizacija pameistrystėje - iššūkis ar galimybė mokymosi procese?“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-000071178).

Projekto dalyviai, Energetikos srities profesijos mokytojai ir/arba administracijos darbuotojai, atsakingi už įstaigos strateginį planavimą ir/arba pameistrystės mokymo formos organizavimą vyks  į Vokietiją darbo stebėjimo vizitui.  

Preliminari 5 dienų darbo stebėjimo vizito data:

Vokietija (Schkeuditz), preliminari data: 2023 m. balandžio mėn. pabaiga - 2 asmenys.

Dalyvių atrankos kriterijai:

1.1.Dalyvis turi būti tos arba glaudžiai susijusios srities mokytojas, kuriam skirtas atitinkamas projektas, arba administracijos darbuotojas, kuris prisideda prie įstaigos strateginių tikslų siekimo ir/arba atsakingas už strateginį planavimą;

1.2.Siektina, kad dalyvis – mokytojas būtų įgijęs pakankamai profesinių kompetencijų dalyvauti bet kokioje mobilumo formoje (darbuotojų mokymai, darbuotojų dėstymo/mokymo vizitai, darbuotojų mokymai darbo stebėjimo, praktikos forma ir pan.);

1.3.Siektina, kad dalyvis – mokytojas turėtų patirties pameistrystės organizavimo srityje;

1.4.Siektina, kad būtų geros anglų (arba vokiečių - priklausomai nuo šalies, kurioje planuojamas mobilumas) kalbos žinios (nemažiau B1 lygio).

1.5.Siektina, kad dalyvis būtų motyvuotas siekti aukštesnės pedagoginės kvalifikacijos ir dalyvauti rengiant įstaigos Tarptautiškumo strategiją (pagal poreikį).

 

Mokytojai ir/arba administracijos darbuotojai, norintys dalyvauti stebėjimo vizite, turi pateikti užpildytą dalyvio anketą ir gyvenimo aprašymą (anglų kalba, Europass forma), asmens tapatybės kortelės kopiją iki š.m. vasario 8 d. elektroniniu paštu projektai@vpm.lt.

Atrankos komisijos posėdis planuojamas šių metų vasario 13 d. (data gali keistis). Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į projektų vadovę Jurgitą Mikutavičienę elektroniniu paštu: projektai@vpm.lt.