Naujienos

SKELBIAMA ATRANKA Į PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DARBO STEBĖJIMO VIZITĄ

2022-01-20

Erasmus+ projektas Nr. 2019-1-LT01-KA102-060332

„Pameistrystė - kelias į ekonomikos proveržį“

 

 
Skelbiama atranka į profesijos mokytojų darbo stebėjimo vizitą pagal Erasmus+ programos projektą „Pameistrystė -kelias į ekonomikos proveržį“ (Nr. 2019-1-LT01-KA102-060332).
Projekto dalyviai, Energetikos srities profesijos mokytojai ir/arba administracijos darbuotojai, atsakingi už įstaigos strateginį planavimą ir/arba pameistrystės mokymo formos organizavimą vyks  į Austriją darbo stebėjimo vizitui.  
Preliminari 5 dienų darbo stebėjimo vizito data:
Austrija (Viena), preliminari data: 2022 m. gegužės mėn. vyksta 3 asm.
Dalyvių atrankos kriterijai:
1.1. Dalyvis turi būti Energetikos srities mokytojas arba administracijos darbuotojas, kuris prisideda prie įstaigos strateginių tikslų siekimo ir/arba atsakingas už strateginį planavimą ir/arba už pameistrystės mokymo proceso organizavimą;
1.2. Siektina, kad dalyvis – mokytojas būtų įgijęs pakankamai profesinių kompetencijų dalyvauti bet kokioje mobilumo formoje (darbuotojų mokymai, darbuotojų dėstymo/mokymo vizitai, darbuotojų mokymai darbo stebėjimo, praktikos forma ir pan.);
1.3. Siektina, kad dalyvis – mokytojas turėtų patirties pameistrystės organizavimo srityje;
1.4. Siektina, kad būtų geros anglų (arba vokiečių - priklausomai nuo šalies, kurioje planuojamas mobilumas) kalbos žinios (nemažiau B1 lygio).
 
Mokytojai ir/arba administracijos darbuotojai, norintys dalyvauti stebėjimo vizite, turi pateikti užpildytą dalyvio anketą ir gyvenimo aprašymą (anglų kalba, Europass forma) iki š.m. kovo 11 d. elektroniniu paštu projektai@vpm.lt.
Atrankos komisijos posėdis planuojamas šių metų kovo 14 d. Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai.
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į projektų vadovę Jurgitą Mikutavičienę elektroniniu paštu: projektai@vpm.lt.