Naujienos

SKELBIAMA ATRANKA Į PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DARBO STEBĖJIMO VIZITĄ

2022-09-30

Skelbiama atranka į profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų darbo stebėjimo vizitą pagal Erasmus+ programos projektą ,,Skaitmenizacija pameistrystėje - iššūkis ar galimybė mokymosi procese?“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-000071178).

Projekto dalyviai, Energetikos srities profesijos mokytojai ir/arba administracijos darbuotojai, atsakingi už įstaigos strateginį planavimą ir/arba pameistrystės mokymo formos organizavimą vyks  į Lenkiją darbo stebėjimo vizitui. 

Preliminari 5 dienų darbo stebėjimo vizito data:

Lenkija (Vroclavas), preliminari data: 2022 m. lapkričio mėn. pabaiga - 3 asmenys.

 Dalyvių atrankos kriterijai:

1.1.Dalyvis turi būti tos arba glaudžiai susijusios srities mokytojas, kuriam skirtas atitinkamas projektas, arba administracijos darbuotojas, kuris prisideda prie įstaigos strateginių tikslų siekimo ir/arba atsakingas už strateginį planavimą;

1.2.Siektina, kad dalyvis – mokytojas būtų įgijęs pakankamai profesinių kompetencijų dalyvauti bet kokioje mobilumo formoje (darbuotojų mokymai, darbuotojų dėstymo/mokymo vizitai, darbuotojų mokymai darbo stebėjimo, praktikos forma ir pan.);

1.3.Siektina, kad dalyvis – mokytojas turėtų patirties pameistrystės organizavimo srityje;

1.4.Siektina, kad būtų geros anglų (arba vokiečių - priklausomai nuo šalies, kurioje planuojamas mobilumas) kalbos žinios (nemažiau B1 lygio).

1.5.Siektina, kad dalyvis būtų motyvuotas siekti aukštesnės pedagoginės kvalifikacijos ir dalyvauti rengiant įstaigos Tarptautiškumo strategiją (pagal poreikį).

 Mokytojai ir/arba administracijos darbuotojai, norintys dalyvauti stebėjimo vizite, turi pateikti užpildytą dalyvio anketą ir gyvenimo aprašymą (anglų kalba, Europass forma), asmens tapatybės kortelės kopiją iki š.m. spalio 12 d. elektroniniu paštu projektai@vpm.lt.

Atrankos komisijos posėdis planuojamas šių metų spalio 13 d. Apie atrankos rezultatus informuosime asmeniškai.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į projektų vadovę Jurgitą Mikutavičienę elektroniniu paštu: projektai@vpm.lt.