Naujienos

Skelbimas dėl dalininko teisių pardavimo

2019-04-11

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja apie parduodamas valstybei nuosavybės teise priklausančias VšĮ Panevėžio mechatronikos centro (įstaigos kodas – 248505060, buveinė – Panevėžys, S. Daukanto g. 12) dalininko teises viešo aukciono būdu.
VšĮ Panevėžio mechatronikos centro veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę veiklą, kurti ir palaikyti šiuolaikišką mechatronikos ir mikro – nano technologijų laboratorinę bazę, kad patenkinti visų Panevėžio regione studijuojančių, keliančių kvalifikaciją ar vykdančių mokslinius tyrimus poreikius, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą, didinti Panevėžio regiono patrauklumą kuriant didesnę pridėtinę vertę pramonei ir verslui. 
VšĮ Panevėžio mechatronikos centro dalininkų kapitalo dydis – 10933,15 euro, dalininkų skaičius – 13. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi po vieną balsą.
Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina – 434,43 euro. Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 euro.
Įstaigos 2018 m. veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys patalpinti įstaigos interneto svetainėje. 
Aukciono vykdytojas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kuri įgaliota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 311 ,,Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų įstaigų dalininko teisių pardavimo“ sudaryti dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį.
Atsakingas darbuotojas, įgaliotas registruoti aukciono dalyvius: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Krickaitė, tel. (8-5) 219 1223; el. p. Rita.Krickaite@smm.lt . 
Aukciono dalyvių registravimas vykdomas nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki balandžio 29 d., laikas I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinę. 
Aukciono vieta – A. Volano g. 2, Vilnius, 238 kab., aukciono pradžios data – 2019 m. balandžio 30 d., laikas – 9 val. 00 min. Sudarytos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną.