Naujienos

Su Kovo 11-ąja, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!

2021-03-10

Kažkada daugeliui jau atrodė, kad Lietuvos nepriklausomybė prarasta negrįžtamai. Tačiau drąsūs ir ryžtingi žmonės, visa tauta savo susitelkimu ir vienybe pasiekė, kad 1990 kovo 11 nepriklausomybė būtų atkurta. Linkiu mums visiems susitelkimo ir vienybės, nugalint naujus ir sudėtingus gyvenimo iššūkius, saugant ir puoselėjant iškovotą laisvę.  

Dr. Vytautas Petkūnas