Naujienos

Su Vasario 16-ąja, Valstybės atkūrimo diena!

2021-02-15

Sveikinu visą Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro bendruomenę ir linkiu susitelkimo ties mūsų bendrais siekiais, bendrystės nugalint iškilusius iššūkius ir išbandymus. Telydi kiekvieną vis stiprėjantis pasididžiavimas ir tikėjimas mūsų Valstybe, suvokiant kokia svarbi šiandienos neramiame pasaulyje yra mūsų Laisvė.

Dr. Vytautas Petkūnas