Naujienos

Tapome novatoriško CIRCVET projekto partneriu

2023-01-16

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras nuo rudens pradėjo įgyvendinti AIJU technologijų instituto Alicante (Ispanija) koordinuojamo švietimo srities tarptautinį projektą CIRCVET: ,,Circular economy practical training materials for plastic manufacturing industries“, finansuojamą Erasmus+ programos. Projekto pagrindinė idėja – didinti žiedinės ekonomikos žinomumą bei pritaikymą plastikų gamybos industrijoje suteikiant tam reikalingas žinias bei įgūdžius su šia sritimi susijusiems asmenims (mokiniams, mažų ir vidutinio dydžio įmonių darbuotojams, inovacijų bei mokymo centrų darbuotojams ir kt.).  CIRCVET projekto veiklomis siekiama sukurti mokymo ir mokymosi įrankius, kurie bus naudojami plastiko gamybos  sektoriuje įgyvendinant žiedinės ekonomikos siekius.
Projekte trejus metus aktyviai bendradarbiaus 12 partnerių iš Lietuvos, Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos, Prancūzijos, Italijos. Projekto dalyviai, siekdami kokybiškų projekto rodiklių bei rezultatų, ypatingą dėmesį skirs skaitmeninių, robotikos bei kitų pažangios gamybos technologijų įgūdžių diegimui, aplinkosaugos ir žiedinės ekonomikos pritaikymo plastikų gamyboje ugdymui. Projekto įgyvendinimo metu planuojama:
  • pagal įmonių poreikius parengti mokymo medžiagą, apimančią visą plastiko ,,gyvavimo“ grandinę 6 ES kalbomis;
  • pritaikyti mokymus pirminiame profesiniame mokyme ir tęstiniame profesiniame mokyme;
  • sukurti akredituotus MOOC/NOOC modulius;
  • sukurti el. mokymo platformą;
  • sukurkti tvirtus ryšius tarp akademinės aplinkos/profesinio mokymo centrų/įmonių;
  • išbandyti ir patvirtinti kursus beveik 80-yje įmonių ir su beveik 200 pirminio ir tęstinio profesinio mokymo studentų.
Praeitų metų rugsėjo mėnesį Ispanijoje įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas, kuriame online formatu dalyvavo Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro projektų vadovė Jurgita Mikutavičienė ir sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Gintautas Dervinis. Susitikimo metu projekto partneriai artimiau supažindino vieni kitus su savo institucija ir jos vykdoma veikla, detaliai nagrinėjo visus projekto darbo paketus ir ieškojo tarpusavio sąlyčio taškų sėkmingam projekto veiklų įgyvendinimui, aptarė artimiausių darbų vykdymo planą. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro užduotys bus susietos su beveik visais projekto darbiniais paketais – bus renkami ir kaupiami reikalingi duomenys, atliekami kvalifikacijų ir mokymo programų tyrimai, teikiama pagalba plastiko sektoriui kuriant žiedinės ekonomikos pritaikymo gamyboje profesinio mokymo medžiagą, rengiama išsami mokymosi medžiaga studentams ir mokytojams, įmonių darbuotojams. Vienas iš svarbių tikslų įgyvendinus projektą bus galimybė kelti profesinio mokymo lygį, didinti tiek plastiko liejimo mašinų operatorių, plastiko sektoriaus atstovų, tiek ir mokinių kvalifikaciją.
Jau kitą savaitę organizuojamas antras projekto partnerių susitikimas Gran Kanarijoje (Ispanija). Tikimasi, kad bus aptarti visi aktualūs klausimai bei nubrėžtos aiškios gairės tolimesnei projekto veiklai, o neužilgo bus galimybė pristatyti naujai kuriamą CIRCVET svetainę, kurioje bus galima plačiau susipažinti su vykdoma projekto metu veikla bei kuriamais produktais.