Naujienos

Tik didelis noras ir pažangus darbas gali sukurti stiprius pamatus inžinerinės pramonės sektoriaus profesijų asmens įgytų kompetencijų vertinime

2019-02-18

Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su užsienio šalyse formaliai ir neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo profesinio mokymo srityje taikomais modeliais, nagrinėjo pasiekimus ir sistemines problemas kompetencijų vertinime Lietuvos profesiniame mokyme. Seminaro metu buvo nagrinėti metodiniai principai siekiant tobulinti kompetencijų vertinimą ir pripažinimą Lietuvos profesiniame mokyme, ieškoma būdų užtikrinti kompetencijų vertinimo kokybę pasitelkiant profesinio bendradarbiavimo priemones ir gerosios patirties analizes. 
Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas G. Dervinis, vienas iš seminaro dalyvių bei projekto veiklų metodininkas, pasidalino savo mintimis apie dalyvavimą šiame projekte - ,,Noras ir galimybė prisidėti prie elektriko ir automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko asmens įgytų kompetencijų vertinimo metodikos sukūrimo ir teorinio bei praktinio kompetencijų vertinimo užduočių sudarymo“. 
Projekto veiklomis siekiama, kad ateityje inžinerinės pramonės sektoriaus profesijų asmens įgytų kompetencijų vertinimą vykdytų Visagino TVPMC.