Naujienos

Ugdymo proceso nuotoliniu būdu naujienos 2020-03-27

2020-03-27

Gerbiami Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokytojai, mokiniai, mokinių tėveliai,
Primename, kad, mokymo procesas nuotoliniu būdu prasideda 2020-03-30 d.

Pamokų pakeitimai 2020 03 30 (pirmadienis)

1-4 gimnazijos klasių mokiniams

1 Pamoka

9.00 val.  vyks klasės valandėlės vaizdo konferencijų būdu, klasių auklėtojai asmeniškai kiekvienam mokiniui išsiunčia prisijungimo nuorodas:

1A                                      9.00 val. Klasės valandėlė/vaizdo konferencija (V. Gedminaitė) (ZOOM)

1B                                      9.00 val. Klasės valandėlė/vaizdo konferencija(A. Vazgelevičiūtė) (ZOOM)

1C                                      9.00 val. Klasės valandėlė/vaizdo konferencija (O. Žilina) (ZOOM)

2A                                      9.00 val. Klasės valandėlė/vaizdo konferencija (R. Palunkiškytė) (ZOOM)

2B                                      9.00 val. Klasės valandėlė/vaizdo konferencija (E. Kochanova) (ZOOM)

Rg/ŽTg/KDg19                 9.00 val. Klasės valandėlė/vaizdo konferencija (S. Skusevičiūtė) (ZOOM)

Vg/SVg19                          9.00 val. Klasės valandėlė/vaizdo konferencija (R. Selickaitė) (ZOOM)

Mg19                                 9.00 val. Klasės valandėlė/vaizdo konferencija (J. Makarov) (ZOOM)

Fg/ŽTg/Rg18                    9.00 val. Klasės valandėlė/vaizdo konferencija (R. Pundytė) (ZOOM)

Mg/Vg18                           9.00 val. Klasės valandėlė/vaizdo konferencija (V. Čižys) (ZOOM)

SVg18                                9.00 val. Klasės valandėlė/vaizdo konferencija (J. Sviderskaja) (ZOOM)

Dalyvavimas klasės valandėlėse, vaizdo konferencijos būdu, visų mokinių būtinas, tėvelius kviečiame prisijungti prie klasės valandėlių kartu su mokiniais.

3-7 pamokos vyks pagal tvarkaraštį

Sekite tvarkaraščio pakeitimus. Tvarkaraščio pakeitimuose bus nurodytos kiekvieno mokomojo dalyko virtualios mokymosi aplinkos (El. dienynas TAMO, Moodle, Zoom, Classroom Manager ir kt,) Apie prisijungimus mokinius asmeniškai informuos mokytojai dalykininkai.

Mokiniams, kurie mokosi II pamainoje, tik pagal profesinio mokymo programas,  pamokos parsideda 18.00 val. pagal pagrindinį tvarkaraštį  virtualioje aplinkoje ZOOM (vaizdo konferencija). Prisijungimo nuorodas mokiniams išsiunčia modulio vedantysis mokytojas. Dalyvavimas būtinas.

AK-19/AK-19t/AK-20ž/AK-20žt  18.00 Virtuali pamoka (vaizdo konferencija) (L. Tarutienė) (ZOOM)

E-19/E-19t                                     18.00 Virtuali pamoka (vaizdo konferencija) (U. Kurbonov) (ZOOM)

E-20ž/E-20žt                                 18.00 Virtuali pamoka (vaizdo konferencija) (G. Kopteva) (ZOOM)

M-19/M-19t/M-20ž                       18.00 Virtuali pamoka (vaizdo konferencija) (A. Nechaičik (ZOOM)

M-18/M-18tž                                 18.00 Virtuali pamoka (vaizdo konferencija) (G. Dervinis) (ZOOM)

SD-19/SD-20ž/SD-20žt                18.00 Virtuali pamoka (vaizdo konferencija) (L. Grigaliūnienė) (ZOOM)

SD-18-18/SD-18ž                         18.00 Virtuali pamoka (vaizdo konferencija) (T. Kringelienė) (ZOOM)

SL-19/SL-19t/SL-20ž/SL-20žt    18.00 Virtuali pamoka (vaizdo konferencija) (L. Stalnionienė) (ZOOM)

SV-18/SVg17                                18.00 Virtuali pamoka (vaizdo konferencija) (A. Litenkov) (ZOOM)

SV-20ž/SV-20žt                            18.00 Virtuali pamoka (vaizdo konferencija) (V. Latočka) (ZOOM)