Naujienos

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras baigė įgyvendinti projektą Nr. SP2019-1-44 „Sportuoti, kad išlikti - VTVPMC esamos sporto bazės plėtra“.

2021-03-04

Dėka, baigto įgyvendinti projekto „Sportuoti, kad išlikti - VTVPMC esamos sporto bazės plėtra“, bendruomenė galės aktyviau dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose  bei  sporto treniruotėse

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras baigė įgyvendinti  projektą Nr. SP2019-1-44 „Sportuoti, kad išlikti - VTVPMC esamos sporto bazės plėtra“.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atliktas treniruoklių salės remontas (64,35 m2), kurio metu buvo įrengta vėdinimo sistema su rekuperatoriumi, atlikta salės vidaus apdaila, atnaujintas apšvietimas, sudarytos galimybės salėje judėti su neįgaliojo vežimėliu. Taip pat atnaujintos ir pritaikytos neįgaliųjų poreikiams vyrų ir moterų dušų patalpos (49,88 m2).

Dėka įgyvendinto projekto užtikrintas pagrindinis sporto veikla grindžiamas principas skatinti visuomenę dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, taip stiprinant ir tausojant savo sveikatą. Visi teigiami infrastruktūros pokyčiai suteiks galimybę Centrui pritraukti didesnį dalyvaujančių bendruomenės narių skaičių reguliariuose ir dažniau organizuojamuose fizinio aktyvumo veiklose ir sporto treniruotėse.

Bendra šio projekto vertė - 50283,46 Eur, iš kurių – 46 753,46 Eur Sporto rėmimo fondo lėšos, 3 530,00 Eur – VTVPMC lėšos.

Projektas  bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas“.

 Apie šį projektą galima perskaityti Sporto rėmimo fondo puslapyje.