Naujienos

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras pristatomas CIRCVET projekto vykdomojo komiteto susirinkimo metu

2024-01-11

Projekto "CIRCVET - CIRCULAR ECONOMY PRACTICAL TRAINING MATERIALS FOR PLASTIC MANUFACTURING INDUSTRIES" vykdomojo komiteto susirinkimas ir darbo grupės susitikimas vyko šių metų sausio 9-10 dienomis. Kadangi pagrindinis projekto tikslas – sukurti mokymo medžiagą plastiko gamybos sektoriui taikant žiedinės ekonomikos principus, projektinė partnerių komanda sudaryta iš asociacijų, kurie atstovauja mažas bei vidutines įmones, tyrimų centrus, švietimo ir mokymo sektorių, ir organizacijas, dirbančias ties verslo modelių kūrimo pereinant prie žiedinės ekonomikos aspektų. Pirmąją šio susirinkimo dieną organizavo ir atstovus iš užsienio šalių - Portugalijos, Italijos, Prancūzijos, Gran Kanarijos, Ispanijos, Vokietijos ir Lietuvos – partnerių organizacijų priėmė VTVPMC komanda. Susirinkimas prasidėjo vizitu į UAB ,,Intersurgical“ gamyklą, kur padalinio vadovas                   R. Kupstys pristatė įmonę bei jos plėtrą, supažindino su gaminama produkcija, darbo procesais bei naudojama įranga. Ronaldas pristatydamas dar gana naują gamyklą pabrėžė bendradarbiavimo su VTVPMC svarbą, svečiams papasakojo, kaip buvo nuspręsta plėsti įmonės veiklą į Visagino miestą bei pristatė pameistrių skaičius, kurie mokėsi mokymo centre ir tam tikrą mokymosi dalį dirbo įmonėje.
Vėliau susitikimas persikėlė į VTVPMC, kur Centro direktorius dr. Vytautas Petkūnas papasakojo atvykusiems svečiams apie Centrą, jo siūlomas paslaugas, plėtrą, įsigytą ir mokymo procese intensyviai naudojamą plastikų liejimo įrangą, Pramonė 4.0 gamybos liniją bei kitą įrangą, skirtą inžinerinės krypties profesiniam mokymui. Ekskursija po Centro mokomąsias dirbtuves nepaliko nei vieno abejingo – iš CIRCVET projekto partnerių kilo didelis susidomėjimas siūlomomis mokymosi programomis, atsirado klausimų apie įgyvendinamą Centre pameistrystę bei bendradarbiavimo su įmonėmis plėtrą.
Popietinė susitikimo dalis buvo skirtas visiems projekto partneriams aptarti projekto metu įgyvendinamų veiklų progresą: mokymo medžiagos modulių turinio parengimą, E-mokymosi platformos panaudojimą, galimybę registruotis į siūlomus mokymus platformoje, viešinimo veiklų analizė ir tolimesni žingsniai.
Sausio 10 dieną visi projekto partneriai susitiko projekto CIRCVET Vykdomojo komiteto ir darbinio susitikimo pratęsimui Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijoje, kur visą dieną vyko projekto darbinių paketų apžvalga, pristatymas, sudaromas tolimesnių veiksmų planas. Susitikimo pradžioje vyko intensyvios diskusijos apie parengtos mokymo medžiagos pilotavimą pagal kiekvienam partneriui priskirtą modulį, modulių/temų poreikis išversti į kiekvieną partnerio užsienio kalbą, kad pilotavimo procesas vyktų kuo sklandžiau. VTVPMC šeštame darbo pakete yra atsakingas pilotuoti modulį ,,Gamybos procesai“ su dalyvaujančiais 8 mokiniais, suorganizuoti dienos dirbtuves, pateikti ir visiems partneriams pristatyti pilotavimo rezultatus bei grįžtamąjį ryšį. Motyvuoti ir aktyviausiai dalyvavę, pasiekę geriausių rezultatų atlikus patikrinamuosius testus pilotavime mokiniai, turės galimybe vykti į 3 savaičių stažuotę į vieną iš projekto partnerio šalių institucijų. Vėlesniu projekto etapu vyks mokomosios medžiagos validavimas. Visi projekto partneriai analizavo projekto metu sukurtų produktų realizacijos tęstinumo klausimus. Popietinėje dalyje kiekvienas iš partnerių pristatė savo šalies situacijas dėl galimybės akredituoti sukurtą mokymo medžiagą – sukurta mokymo medžiaga 3 skirtingais lygiais gali būti akredituota vadovaujantis kiekvienoje šalyje skirtinga teisine baze. Projekto partneris iš Vokietijos (KIMW-Q – mokymo institucija) kartu su VTVPMC ir APRC bus atsakingi už 5 darbo paketą, kurio metu bus kuriamas mokymo vadovas kaip mokytojai turėtų pristatyti mokymo medžiagą pamokų metu bei vykdomi bandomieji mokymai, skirti mokytojams ir mokiniams. Susirinkimo pabaigoje pagrindinis projekto partneris akcentavo kuo kiekvienas projekto partneris turės prisidėti rengiant pažangos veiklos ataskaitą šių metų vasarį.
,,Šios dvi dienos iš tiesų buvo labai intensyvios, tačiau itin reikalingos siekiant kokybiškai ir laiku įgyvendinti CIRCVET projekto veiklas, pasiekti užsibrėžtų tikslų. Džiaugiuosi, kad susitikimo metu užmezgiau dar glaudesnį ryšį su kai kuriais iš partnerių, kurie VTVPMC projektinėje veikloje gali atnešti vertingą patirtį. Kartu su šiais partneriais aptariau tęstines projektines veiklas Erasmus + programos finansavimo rėmuose – t. y. galimybę mūsų Centro mokiniams, besimokantiems automatinių sistemų mechatronikos atlikti praktinius mobilumus-stažuotes mokymų institucijose ir įmonėse Portugalijoje bei Italijoje.“ – apibendrinant įvykusį susitikimą sakė VTVPMC projektų vadovė Jurgita Mikutavičienė.
Visą su CIRCVET projekto eiga susijusią informaciją sekite www.circvet.eu