Naujienos

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras skelbia mokinių papildomą priėmimą į profesinio mokymo programas

2018-11-20

Žiemą priimami  tik tie asmenys, kurie yra baigę vidurinio ugdymo programą. Kvietimų mokytis stojantieji sulauks gruodžio 18 d., o mokymo sutartis galės sudaryti gruodžio 19–21 dienomis.
Priimtieji per žiemos priėmimą turėtų pradėti mokytis nuo pavasario semestro pagal profesinio mokymo įstaigos nustatytą datą – tarp 2019 m. pradžios ir vasario 4 d.
Žiemos priėmimo metu stojantieji galės pateikti ne daugiau kaip du pageidavimus į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas. Juos galės pasirinkti iš sistemoje nurodytų profesinio mokymo įstaigų ir jų įgyvendinamų programų sąrašo.
Registruojantis Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje reikės nurodyti asmeninį elektroninio pašto adresą, kuriuo bus siunčiama svarbi informacija apie bendrąjį priėmimą bei kvietimas mokytis.
Stojantysis galės gauti tik vieną kvietimą mokytis. Kvietimus mokytis stojantieji matys informacinėje sistemoje, kvietimai taip pat bus išsiųsti prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu. 
Žiemos priėmime siūlomų mokymo programų sąrašą  galima rasti LAMA BPO interneto svetainėje: http://profesinis.lamabpo.lt/programu-sarasas/

Informacija teikiama www.vpm.lt

Tel.: (8 683) 78 599, (8 608) 30 545, (8 386) 32 069