Naujienos

Visagino TVPMC bus atnaujinama sporto bazė

2019-11-13

Visagine, kaip ir kituose Lietuvos regionuose, tik nedidelė bendruomenės dalis domisi fiziniu aktyvumu, retai mankštinasi, kas sąlygoja mažesnį bendruomenės užimtumo lygį, didėjantį sergančiųjų įvairiomis ligomis skaičių, augantį jaunimo nusikalstamumo lygį, jaunuolių saviraiškos ir savirealizacijos galimybių mažėjimą.

VTVPMC siekdamas tapti atviru centru, kreipiančiu dėmesį į bendruomenės aktyvumą sportinėje veikloje, vaikų ir jaunimo skatinimą užsiimti reguliaria sportine veikla, kuri prisideda ne tik prie ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, bet ir prie didesnės mokymosi kokybės, didesnio užimtumo, siekia pritraukti didesnį lankytojų skaičių užsiimti reguliariomis fizinio aktyvumo veiklomis. Dėl šios priežasties Centras ketina gyventojams pasiūlyti atnaujintą ir neįgaliųjų poreikiams pritaikytą sporto bazę su treniruoklių sale, esančią strategiškai patogioje vietoje bei pagal galimybes siūlančią trenerio konsultacijas.

Visagino TVPMC įgyvendindamas projektą Nr. SP2019-1-44 „Sportuoti, kad išlikti - VTVPMC esamos sporto bazės plėtra", finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – Ministras) 2019 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. V-868 „Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu", planuoja atnaujinti Centro treniruoklių salę, įrengti vėdinimo sistemą, vyrų ir moterų dušus (su pritaikymu neįgaliųjų poreikiams), persirengimo vietas (su pritaikymu neįgaliųjų poreikiams). Visi teigiami infrastruktūros pokyčiai suteiks galimybę Centrui pritraukti didesnį dalyvaujančių bendruomenės narių skaičių reguliariuose ir dažniau organizuojamuose (2-4 k. per savaitę) fizinio aktyvumo veiklose ir sporto treniruotėse.

Bendra šio projekto vertė - 50283,46 Eur, iš kurių – 46753,46 Eur Sporto rėmimo fondo lėšos, 3530,00 Eur – VTVPMC lėšos. Projekto rezultatus planuojama pasiekti iki kitų mokslo metų pradžios. 

 

Projektas iš dalies finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, o jį administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.