Vizualinės reklamos gamintojas

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią darbo rinką, organizuoti vizualinės reklamos gamintojo veiklą ir teikti paslaugas užsakovams.

Aprašymas

Vizualinės reklamos gamintojas gebės bendrauti su klientais, išklausyti pageidavimus bei patarti, parinkti ir naudoti medžiagas vizualinės reklamos gamybai; saugiai dirbti bei prižiūrėti vizualinės reklamos gamybos įrankius ir įrenginius, įvertinti reklamos išlaidas ir efektyvumą; atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, greitai reaguoti į permainas ir prie jų prisitaikyti, būti kūrybiškas, mandagus ir sąžiningas; savo veikloje taikyti teisės, ekonomikos ir verslo, aplinkosaugos žinias, galės integruotis į vizualinę reklamą gaminančių įmonių veiklą, kurti vidutinį ar mažąjį verslą.

Baigę mokymo programą, mokiniai gebės:

1. Komponuoti grafinius elementus;
2. Projektuoti kompiuterinėmis programomis;
3. Tvarkyti nuotraukas kompiuterinėmis programomis;
4. Parengti spausdinti skaitmenine spauda grafinius darbus;
5. Gaminti reklamos elementus;
6. Techniškai projektuoti ir pagaminti pakuotę;
7. Gaminti reklamos elementus iš lipnių plėvelių;
8. Gaminti reklamos elementus iš plastiko;
9. Organizuoti smulkųjį reklamos gamybos verslą.
Baigę galėsite dirbti
Vizualinės reklamos gamintojas gali dirbti vidaus ir lauko reklamos projektavimo ir gamybos paslaugas, reklaminės spaudos projektavimo ir gamybos paslaugas teikiančiose įmonėse bei organizuoti smulkųjį reklamos gamybos verslą.
Kita informacija

Programos valstybinis kodas: T43041401

Suteikiama kvalifikacija: vizualinės reklamos gamintojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 2 metai 
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa.